ข้อตกลงผู้ใช้

ข้อตกลงผู้ใช้:

กรุณาอ่านข้อตกลงอย่างละเอียดและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหา กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย สำหรับกฏข้อตกลงในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนั้นได้มีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม.

1. ผู้เล่นจะต้องยึดถือตามกฏหมายพื้นที่ที่ผู้เล่นทำการเดิมพัน และต้องแน่ใจว่าอายุท่านถึงเกณฑ์ตามที่กฏหมายกำหนด..

2. ู้เล่นต้องรับผิดชอบดูแลรักษาข้อมูลของท่านเองนั้นให้ปลอดภัยและเป็นการส่วนตัว ซึ่งรวมถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยหากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้มีการลงชื่อเข้าใช้และบันทึกในบัญชีของผู้เล่น ผลของทุกเกมส์นั้นจะถือว่าเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์..

3. ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธไม่รับหรือคัดผู้เล่นออก หากสงสัยว่าโกง ขโมยข้อมูล ทำลายหรือสร้างความเสียหายให้กับการดำเนินธุรกิจของเรา รวมทั้งสงวนสิทธิในการเปลี่ยนจำนวนผู้เล่นในโต๊ะและรูปแบบเก..

4. กรณีที่เกมเกิดข้อผิดพลาดด้วยมนุษย์หรือทางเทคนิค ทางเรามีสิทธิที่จะตัดสินเปลี่ยนผลการแข่งได้ ซึ่งถือว่าเป็นผลสุดท้ายและเป็นทางการ..

5. กรณีที่ระบบผิดปกติหรือเสียหายจนทำให้จ้อมูลสูญหาย ข้อมูลที่ยังใช้ได้อยู่ถือว่าเป็นทางการ ผู้เล่นนั้นจำต้องปรินท์ผลบันทึกเก็บไว้อยู่เรื่อยๆเป็นข้อมูลสำรอง..

6. ู้เล่นควรดำเนินการตรวจสอบยอดคงเหลือในบัญชีก่อนและหลังการดำเนินการในแต่ละเกม และก่อนจะออกจากเกม หากพบเจอข้อผิดพลาดใดๆก็ตามควรรายงานแจ้งกลับทันทีก่อนจะร่วมเล่นในเกมต่อไปหรืออีกเกม หากไม่ได้กระทำการทักท้วงทันที..

7. ในกรณีที่เป็นข้อผิดพลาดอันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการแจกไพ่ ดังนี้:.

    a. ไพ่ผิดตำแหน่งหรือลำดับ.

    b. การแสดงไพ่ไม่ตรงและผลไม่ถูกต้อง(ความผิดพลาดนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อผู้แจกไพ่ดึงไพ่ออกมา2ใบหรือมากกว่าในคราวเดียวกัน..

ทางเวปขอสงวนสิทธิในการแก้ไขระหว่างหรือหลังจากจบเกม โดยทุกข้อผิดพลาดในการแจกไพ่นั้นจะถูกแก้ไขตามกฏกติกาเกมไพ่ที่ถูกต้องและควรจะเป็น..

8. ผู้เล่นต้องยอมรับที่จะไม่เข้าและเข้าถึงหรือข้ามผ่านระบบรักษาความปลอดภัยหรือแทรกแซงด้วยวิธีการใดๆหรือทำการเปลี่ยนแปลงต่อซอฟท์แวร์ของทางเวป..

9. ู้เล่นต้องยอมรับว่าในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดเนื่องจากข้อขัดแย้งในผลการเล่นซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินเดิมพันหรือเงินที่ได้มานั้น คำตัดสินของทางเราถือเป็นผลสิ้นสุด..

10.ข้าพเจ้าเข้าใจอย่างครบถ้วนและยอมรับข้อตกลงและกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้างต้นทุกประการ..